עורב לבן - אזהרה משנת 1994: סדר עולמי החדש תוכנן עוד לפני, צימצום אוכלוסיה, פלישת חייזרים מזוייפת