top of page

כאן אתם תוכלו ליראות את כל נפגעה הקורונה

וכאן יש נפגעה חיסונים בכל העולם, וגם כאן בישראל

אזרחים-

חיילים-

ספורטאים-

בשידור חי-

שיחות של אנשים מול מצלמה- 

בנפגעה חיסון הקורונה | חיסונים: תוכלו למצוא את כל ההסתרות של הממשלה מי נפגע ומי מת מהחיסון

לא להאמין לנתונים שנותנים לכםם בתקשורת הכל מתואם והכל מזוייף וגם כאן יש חשיפות של שקרים

עם כל הפרופסורים והמדענים הגדולים בישראל בשיתוף פעולה עם הממסד

bottom of page