top of page

סדרה עולם השטוח עורב לבן

:פירוש ארץ השטוחה

!כשאומרים לכם ארץ שטוחה אנחנו לא בפיתה שמרחפת בחלל

:הסבר במילים

.ארץ(אדמה) שטוחה ואז הארץ מתוחה למרחקים ומעלינו יש עננים מעליהם יש שמים שזה הרקיע

 

תעמוד באזור מסויים תסתכל סביבך אתה רואה צורת עיגול כי זה מה שהעיניים שלנו מסוגלות ליראות תיקח משקפת אתה תיראה מעבר ליכולת של העין והסיומת שלנו בעין נותן צורת עיגול(המשכית) הכוונה תמיד ניראה עיגול סביבנו גם במשקפת  ובלי, העניין פה אנחנו נמצאים בעולם שהוא עגול שמחולק לשניים חצי עיגול באדמה וים והצד השני זה איפה שאנחנו נמצאים כרגע היכולת להתקיים עולם פתוח כי מתחתנו זה הבסיס ומעליו זה הבית שלנו, החצר והעולם שמקיים אותנו ומעלינו בתור בני אדם יש ציפורים ורוח ועננים ומעליהם יש תרקיע

לדוגמה: לפי כדור הארץ אם אני נמצא בישראל אני מתחת לאוסטרליה כי זה כדור שמתחתי יש מדינה (שזה ממש לא נכון)

לפי ארץ השטוחה: זה פשוט לקחת טיסה בקו ישר בלי עיקוף כדור הארץ זה טיסה בקו ישר 

האליטות משחקים לכם בראש ומראים לכם את המפה השטוחה בגוגל מפה תרשמו: גוגל מפה באנגלית

אנחנו לא נמצאים בפיתה מעופפת ולא בכדור מעופף אנחנו אפילו לא בטוחים מה יש מאחורי הרקיע כי אי אפשר לעבור אותו אין יציאה מכדור הארץ ואין כניסה אליה גם, רק מה שמעל הטבע יוכל להגיע אלינו וממש לא חזיירים מדבר על נפילים או משהו אלוהי, כאן ההסבר של עורב לבן - התאוריה שלי אנחנו נמצאים בכדור שיש בו רב ארצות שטוחות ומה שמפריד אותנו מהם זה אנטרטיקה שהיא החומה הגדולה שלנו לעולמות נוספים ולכל אחד יש תרקיע שלו שלא מאפשר יציאה בשביל סדר עולמי, למה שבורא עולם ירצה להרוס מה שהוא בונה סוגר אותנו  בעולם השקר בשביל עולם האמת אי אפשר לברוח מהמוות ואין חיי נצח לבני אדם ולגבי מוטנטים לא יודע זה רק האליטות יודעות - אנחנו נמצאים בארץ שטוחה וסביבנו יש את האנטרטיקה  שמאחוריו אף אחד לא יודע מה יש אנטרטיקה מקיף אותנו מסביב הוא מביא תחורף לארצות הקרובות אליו והשמש מביאה תקיץ לפי הסיבובים שהיא קרובה לכל מדינה ומדינה ויש גרינלנד  האנטלנטי שמביא תחורף למדינות שבמרכז המפה כמו ישראל, עולם השקר התגלה בסוף שהמשיח יגיע

העולם האמיתי שלנו

bottom of page