עורב לבן - שרידי ילדים שהרגו בהפלות - ממתקן הפלות בוושינגטון - 25.5.22222 views0 comments