top of page

עורב לבן - שהחיסון לקוביד-19: מומלץ לילדים אי אפשר לתבוע את חברת התרופות - כך הם עושים את כספם48 views0 comments
bottom of page