עורב לבן - מאיפה בגיע אלוהים המדען נותר ללא מילים - שאלתך מאיפה הגיע אלוהים? = מניח שאתה חושבת על...667 views0 comments