עורב לבן - לייזר חייזרים?: טכנולוגיה נשק אנרגיה מכוונת - הסיפורים של השריפות הכל בחסות האליטות368 views0 comments