top of page

עורב לבן - כאן תיראו איפה צילמו לעולם את הפייק נחיתה על הירח -המידע נלקח מגוגל ארט כל אחד יכול לבדוק25 views0 comments
bottom of page