עורב לבן - חשיפה: הרב יצחק זילברשטיין מורה לכולם להתחסן כשהוא לא מתחסן - כמו יענקי קנייבסקי שמורה16 views0 comments