top of page

עורב לבן - חשיפה: הרב יצחק זילברשטיין מורה לכולם להתחסן כשהוא לא מתחסן - כמו יענקי קנייבסקי שמורה17 views0 comments
bottom of page