עורב לבן - השיר אנחנו לא נציית: למוסדות והאשליה החולנית שלהם ברוכים הבאים למהפכה - לא לציית לשקרים28 views0 comments