עורב לבן - הרב אומר: ראיתי אנשים שאוכלים בני אדם - אוכלים תינוקות - הבשר הכי טעים טעמתי מזה!


962 views0 comments