top of page

עורב לבן-הפורום למנהיגים גלובליים: קלאוס שוואב המייסד-התאגידים מנצלים תמגיפה לריסוק הכלכלה לדרך חדשה40 views0 comments
bottom of page