עורב לבן: הכוח האמיתי של המים - מה שאתם שותים זה לא מה שאתם חושבים!- חשיפה חשובה נרטיב המים הוא שקר!