top of page

עורב לבן - החיסון הסודי למעקב: פורסם ב-1991- כמו שידוע לנו החיסון לקורונה טכנולוגיה MRNA וגרפין=מעקב547 views0 comments
bottom of page