עורב לבן -ג'ורג' סורוס האדם שממן את הקרנות בעולם לקרע ופילוג: הוא אחראי על מהמפכות שלטונות ועוד הרבה767 views0 comments