עורב לבן - אנשים משתמשים בסמל בלי לדעת מאיפה התחיל - סמל המעניש יש עוד סרטון -יחידת האס אס של הנאצים28 views0 comments