עורב לבן - אנחנו בנקודה בהיסטוריה ללא תקדים מתנגדי החיסונים בקנדה - מלחמה על העולם5 views0 comments