עורב לבן - אובמה-קר: מתן שירות בריאות לתושבי ארצות הברית - אובמה-קר הוקם מסיבה אחת בשביל סחר בילדים525 views0 comments