עורב לבן - ג'ורג' סורוס האדם ששולט לך בדמוקרטיה - ימין - שמאל - פוליטיקה הוא הממן 125מיליון דולר

Updated: Aug 2