top of page

סדרה עולם השטוח עורב לבן - פרק ה': הרקיע שלא נישבר לעולם - לא ניפצנו עדיין את תקרת הזכוכית הגבוה.701 views0 comments
bottom of page