עורב לבן: חשיפה סרט הטפיל שנימצא בחיסון הקורונה (קוביד 19)-טפיל בשם הידרה וולגריס נמצא על ידי מעבדה.

Updated: Dec 26, 20211,752 views0 comments